Природа під загрозою


Природа під загрозою

Зміна клімату й глобальне потепління має ряд впливів на флору та фауну

Рослини і тварини, що звикли до більш прохолодного клімату, будуть змушені переміщуватися до полюсів або у високогір’я, якщо клімат стане хоч ненабагато теплішим.

Цей процес спостерігається в багатьох місцях на планеті — в Альпах, у гористому Квінсленді в Австралії, у мрячних лісах Коста Ріки.

Впливи на види стають настільки значними, що ці переміщення можуть слугувати індикатором світового потепління. Вони є німими свідченнями швидких змін, що вражають Землю.

Учені пророкують, що глобальне потепління в найближчому майбутньому може викликати масове вимирання диких тварин, впливаючи більш ніж на 1 млн видів, тобто біля чверті всіх видів, відомих на цей час.

Світовий перегрів викликає значні зміни в кліматичних умовах і це може порушити чутливі екосистеми, у яких мешкають види. Види, що знаходяться під загрозою знищення через зміну клімату, вже можуть бути знайдені по всьому світі.

У список видів, яким загрожують кліматичні зміни, потрапили:

Велика панда — Китай

Майбутнє великої панди залишається невизначеним через ряд загроз.
Лісисті місця мешкання панди в гористих районах на заході Китаю фрагментовані, тому популяції великої панди невеликі й ізольовані одна від одної.

Бамбук — основна дієта панди — також є частиною чутливої екосистеми, що може підпасти під вплив змін, викликаних глобальним потеплінням. До того ж, повсюдною загрозою залишається браконьєрство. Через все це у дикій природі залишилося всього близько 1600 особин великої панди.

Зелена морська черепаха — Південна Америка

Морські черепахи закопують свої яйця на пляжах Бразилії, багатьом з яких загрожує підвищення рівень моря.

Зміни клімату небезпечні також для потомства морських черепах, тому що температура гнізда чітко визначає стать нащадків: холод створює чоловіче потомство, тоді як тепло сприяє появі жіночого потомства.

Потепління місць гніздування зменшує кількість чоловічого потомства і, таким чином, серйозно загрожує життєздатності популяцій черепах.

Орангутанг Борнео — Індонезія

Їхній останній притулок — тропічні ліси Індонезії — перебуває під тиском багатьох факторів, у тому числі зміни клімату, що робить реальною загрозу вимирання цих тварин протягом декількох десятиліть.

Із прискоренням глобального потепління в цих лісах збільшується тривалість і частота посух, частіше виникають лісові пожежі, ще більше фрагментуючи життєвий простір орангутангів.

Кити — Америка

У той час як південні полярні кити (Eubalaena australіs) розквітають, північні полярні кити (Eubalaena glacіalіs) практично знищені. Північнотихоокеанський полярний кит знаходиться під найбільшою загрозою серед усіх гігантських китів, тому що, до того ж, знищується людиною. Води, що теплішають, містять менше планктону, яким харчуються кити. Тобто флуктуації клімату призводять до погіршення доступності їжі для китів, що також приводить до зростання смертності. Зараз північнотихоокеанських полярних китів залишилося всього 300-350 особин, і надії на ріст їхньої популяції практично немає.

Слони — Африка

Слони в Африці поставлені перед лицем безлічі загроз, у тому числі скорочення життєвого простору, що все частіше втягує їх у конфлікти з людиною. Зі скороченням життєвого простору слони будуть нездатні уникнути наслідків зміни їхніх природних місцеперебувань під впливом глобального потепління. Ці зміни, що включають, наприклад, більш часті й тривалі періоди посух, спричиняють додатковий тиск на їхнє існування.

Жаби — Австралія

Жаби й інші види фауни, які залежать від прісної води, страждають від посухи в Австралії, що триває вже кілька років.
Кліматичні зміни негативно впливають на місця мешкання, життєздатність і цикли розмноження багатьох видів жаб Австралії.

Тому що жабам необхідна вода для розмноження, будь-яке зменшення або зміна кількості опадів може призвести до падіння розмноження жаб.
Високі температури сприяють осушенню водойм, у яких проходить розмноження, тому пуголовки і яица жаб гинуть. Більш посушливі умови також призводять до загибелі дорослих особин через більші втрати вологи через проникні покриви жаб.

Тигр (Panthera tіgrіs) — Індія

Через браконьєрство, втрати місць мешкання і виснаження запасів їжі в дикій природі залишилося всього лише близько 6000 тигрів.
Мисливці, торговці й бідне місцеве населення вступають у пряму конкуренцію з тигром, освоюючи ліси — притулок тигрів.

Одними з найбільших вцілілих районів, у яких мешкають тигри, є мангрові ліси в Індії. Намічене підвищення рівня моря може призвести до зникнення як тигрів, так і їхнього життєвого простору.

Интересно